لیست خدمات

طراحی معماری

یک طراح معماری باید بتواند مشخصات طرح را شناسایی کند، نیازهای طرح و مسائل اقتصادی آن را بررسی کرده، و با مشورت کارفرما برای پروژه‌ی مورد نظر طراحی کند. طراحی یک پروژه‌ی ساختمانی با هدایت و سرپرستی مهندس معماری و با همکاری مهندس سازه، طراح تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و طراح داخلی شکل می‌گیرد.

اطلاعات بیشتر

طراحی سازه

طراحی بهینه یک ساختمان بصورتی که میزان مصالح مصرفی در سازه آن به حداقل برسد مستلزم تسلط طراحان سازه به یک سری از تکنیک‌ها و تجربه هاست. تیم طراحی سازه آرکی می‌تواند سازه شما را بگونه‌ای طراحی کند که در عین برآوردن نیازهای آیین‌نامه‌ای، مقدار مصالح مصرفی و هزینه به حداقل برسد.

اطلاعات بیشتر

طراحی تأسیسات

کم توجهی به این بخش منجر به عدم آسایش ساکنین و در نتیجه باعث غیر قابل استفاده شدن فضاهای مفید ساختمان می‌شود. از این رو محاسبه و انتخاب سیستم  تاسیساتی مناسب تصميم بسيار حساسي است که توسط مهندسین طراح اخذ مي‌شود.

اطلاعات بیشتر

طراحی نما

طراحی نما یکی از مهمترین عناصر تأثیرگذار در زیبایی یک ساختمان است. چرا که هنگام ورود به یک ساختمان اولین چیزی است که با آن برخورد می‌کنیم. در صورتی که نمای ساختمان در حد مطلوب زیبا و با کیفیت نباشد از همان ابتدا ذهنیت منفی نسبت به سایر عناصر ساختمان ایجاد خواهد شد.

اطلاعات بیشتر