ارتفاع مجاز گروه های ساختمانی در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (آموزش تصویری)
05
مه

ارتفاع مجاز گروه های ساختمانی در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (آموزش تصویری)

ارتفاع مجاز گروه های ساختمانی در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الف)در گروه‌های ساختمانی ۱ ،۲ و ۳ (در حالت یک طبقه)، در ساختمان‌های دارای زیرزمین با پنجره نورگیر...

ادامه مطلب